Channel Stichting Halt [OPGEHEVEN]

Landelijk channel

Vraag

6 maart 2020
Communicatieadviseur

“Steeds meer jongeren komen bij Halt vanwege betrokkenheid bij fraude, denk aan money mules of oplichting via Marktplaats. Hoe komen jullie deze problematiek tegen?”

Toelichting

Ik ben benieuwd hoe jullie deze problematiek tegenkomen in jullie praktijk als jongerenwerker, sociaal werker, intern begeleider of andere professional. Wij willen als Halt nog beter zicht krijgen op hoe dit thema speelt in het onderwijs en het sociaal domein, zodat we onze voorlichting beter kunnen laten aansluiten.

Medewerker School als Wijk

Ik werk in een functie vergelijkbaar met die van een schoolmaatschappelijk werker op 3 verschillende MBO scholen in Groningen. Dit type fraude komt op meerdere scholen voor waarbij soms sociaal iets zwakkere leerlingen worden uitgekozen als slachtoffer. Deze leerling krijgt dan vaak in eerste instantie heel veel positieve aandacht waarna hij/zij de vraag krijgt om financiële handelingen te verrichten waarna de eigen rekening uiteindelijk misbruikt wordt. De gevolgen voor het slachtoffer zijn vaak heftig en hebben een lange nasleep.

Trajectbegeleider LVB i.c.m. multiproblematiek

Hallo Eveline. Ik werk met jongvolwassenen met multiproblematiek en een LVB. Dit is een kwetsbare doelgroep, zeker aangaande dit onderwerp. Ze zijn over het algemeen erg beïnvloedbaar. En onwetend wat betreft oplichting. Wat ik zoal meemaak, is dat er eerst vertrouwen wordt gewonnen door de zogenaamde vriend of vriendin, door een vriendschap aan te gaan, veelal met drugsgebruik als gemene deler. Daarna worden kleine cadeautjes of beloningen (kan ook drugs zijn) gegeven, waarna gevraagd wordt om een wederdienst, zoals het lenen van geld of beschikbaar stellen van de pinpas. Ook DigiD wordt zo soms ontfutseld. Daarna volgen de afschrijvingen of valse aankopen via bijvoorbeeld Marktplaats. De bank of de politie komt hier uiteindelijk achter, de kwetsbare LVB jongvolwassene wordt opgepakt en komt bij Halt, krijgt een strafblad en/of een torenhoge schuld. Wij lichten jongvolwassenen preventief in over de gevaren en signaleren wanneer er vermoedens zijn, schalen op en betrekken netwerk en ketenpartners.